IN ΣKIPPERΣTREET

De identiteit van een stad wordt ook mee uitgebouwd door haar passanten!

Griekse Zeelui droegen in de 20ste eeuw bij tot de rijkdom en het DNA van de stad Antwerpen.

De dagelijkse aankomst van honderden Griekse zeemannen na WO II creëerde na verloop van tijd een Griekse uitgaanswijk midden in het Schipperskwartier.
Griekse muziek gaf kleur aan de wijk. Muzikanten en dansers maar ook meisjes van plezier kwamen uit Athene en bleven vaak hangen. Er ontstonden gemengde huwelijken. De havencontext maakte dat de Antwerpse Grieken een kleine maar uitzonderlijke gemeenschap vormden waarin openheid, ondernemingsdrang en de aloude ‘filoxenia’ of de Griekse gastvrijheid hoogtij vierden.

We gaan op zoek naar allerlei sporen en restanten van dit verleden om opnieuw zichtbaar te maken wat definitief verloren dreigt te gaan. Aangezien er maar weinig onderzoek gebeurd is hieromtrent, zullen we zelf nog heel wat bronnen moeten verzamelen. Het afnemen van interviews hoort daar ook bij.

Via een collectief herinneringswerk willen we de ‘gouden Griekse periode’ terug tot leven brengen en op verschillende manieren bewaren voor de toekomst. Aandacht voor het Grieks erfgoed en de levende erfgoedpraktijken zijn daar een onderdeel van.

Op die manier proberen we de puzzelstukjes samen te leggen: Wie waren deze Griekse zeemannen? Wat dreef hen de zee op? Welke offers brachten ze? Wat betekende Antwerpen voor hen en wat betekenden zij voor Antwerpen? Welke banden knoopten ze aan met de Antwerpenaren? Hoe ontstond de lokale Griekse gemeenschap? …

Vervolgens willen we dit opgegraven verleden delen met zoveel mogelijk mensen.

Al dit werk zullen we regelmatig ook opvrolijken met Griekse live muziek. Waarom? Omdat deze rijke muzikale traditie nu éénmaal ook onderdeel van ons project vormt!

De drijvende krachten achter dit initiatief zijn Poli Roumeliotis en Kris Kaerts die eerder al succesvol samenwerkten aan ‘La Rose Blanche’, in en rondom het laatste Griekse volkscafé in Molenbeek.

IN ΣKIPPERΣTREET gebeurt in samenwerking met een sterk partneriaat:

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap

Volg ons!

Maandelijks sturen we de Nieuwsbrief ‘In het kielzog van Griekse zeemannen’ uit met heet van de naald nieuws over ons project, achtergrondinformatie en te noteren data voor toekomstige activiteiten.
Inschrijven op deze brief kan hier!

Subscribe to our newsletter

* indicates required

Coffee time!

Wij brengen vlogsgewijs en met een knipoog enkele van onze nieuwsitems onder in deze rubriek.
Op een schip ging het leven er gedisciplineerd en naar militair model aan toe. Er waren de wachten en talloze collectieve regels die het leven aan boord structureerden en vermoedelijk ook draaglijk hielden. Belangrijke momenten waren ongetwijfeld de koffiepauzes die ‘Coffee Time’ werden genoemd.
Scroll naar boven